»نهج البلاغه:
احترام گذاشتن به مرزها و حدود احکام الهى ( حکمت شماره ۱۰۵ )

18 مرداد 1397

همانا خدا واجباتى را بر شما لازم شمرده، آنها را تباه نکنید، و حدودى براى شما معیّن فرموده، امّا از آنها تجاوز نکنید، و از چیزهایى نهى فرمود، حرمت آنها را نگاه دارید، و نسبت به چیزهایى سکوت فرمود نه از روى فراموشى، پس خود را در باره آنها به رنج و زحمت دچار نسازید.

لینگ مطلب: https://www.shohadatabas.ir/?p=1255

نظر بدهید...

نظر شما برای “احترام گذاشتن به مرزها و حدود احکام الهى ( حکمت شماره ۱۰۵ )”

قالب وردپرس