»نهج البلاغه:
ارزش هاى والاى اخلاقى ( حکمت شماره ۱۱۳ )

23 مرداد 1397

سرمایه اى از عقل سودمندتر نیست، و تنهایى ترسناک تر از خودبینى، و عقلى چون دوراندیشى، و بزرگوارى چون تقوى، و همنشینى چون اخلاق خوش، و میراثى چون ادب، و رهبرى چون توفیق الهى، و تجارتى چون عمل صالح، و سودى چون پاداش الهى، و پارسائى چون پرهیز از شبهات، و زهدى چون بى اعتنایى به دنیاى حرام، و دانشى چون اندیشیدن، و عبادتى چون انجام واجبات، و ایمانى چون حیاء و صبر، و خویشاوندى چون فروتنى، و شرافتى چون دانش، و عزّتى چون بردبارى، و پشتیبانى مطمئن تر از مشورت کردن نیست.

لینگ مطلب: https://www.shohadatabas.ir/?p=1270

نظر بدهید...

نظر شما برای “ارزش هاى والاى اخلاقى ( حکمت شماره ۱۱۳ )”

قالب وردپرس