»نهج البلاغه:
مراحل خودسازى ( حکمت شماره ۲۰۸ )

16 مهر 1397

کسى که از خود حساب کشد، سود مى برد، و آن که از خود غفلت کند زیان مى بیند، و کسى که از خدا بترسد ایمن باشد، و کسى که عبرت آموزد آگاهى یابد، و آن که آگاهى یابد مى فهمد، و آن که بفهمد دانش آموخته است.

لینگ مطلب: https://www.shohadatabas.ir/?p=1587

نظر بدهید...

نظر شما برای “مراحل خودسازى ( حکمت شماره ۲۰۸ )”

قالب وردپرس